Man skulle tro at det gikk lettere for NSB i hovedstaden etter at de i hele juli kuttet ut togene vestover, men nei da. Tross halvparten så mange tog er det stadig tull. Forleden kveld var jeg ute i god tid og sto på perrongen ved spor 10 og ventet på lokaltoget sammen med et tredvetall andre. En dame sa diverse ganger over høyttaleren at toget skulle komme i spor 10, men toget dukket ikke opp. Fem minutter etter at det skulle ha gått, fortalte så høyttalerdamen at toget i stedet gikk fra spor 18.  Så løp vi alle til spor 18, men der var det ikke noe tog. En konduktør som tilhørte toget i nabosporet, kunne fortelle at toget vårt hadde gått helt presist – om enn temmelig tomt, siden alle passasjerene jo sto og ventet ved spor 10.